Výroční valná hromada

Je za námi další výroční valná hromada SDH Hrachov, která se konala poslední lednovou sobotu, tedy 29.1. 2011 opět v naší klubovně v Hrachově. Menší reportáž z této schůze najdete v článku.

Zahájení celé akce se ujal náš starosta pan Josef Hájek a přivítal všechny přítomné členy, hosty a zástupce obce a sponzorů.

Po krátkém přivítání a úvodním slovu byla slavnostně předána medaile našemu veliteli a jednomu z nejaktivnějších členů, panu Stanislavu Příhodovi. Po tomto příjemném začátku jsme se vrhli na úřadování a hodnocení celé sezóny a samozřejmě také finančnímu bilancování.

Příjemným zjištěním byl fakt, že naše příjmy převýšily výdaje a tak nám zbyl dostatečný základ pro další fungování sboru, ale také i rezerva pro nákup nové stříkačky, kterou chystáme v tomto roce pořídit z SDH Kunemil.

Dalším bodem programu bylo důkladné zhodnocení výkonů jak mužů, tak i žen na jednotlivých soutěžích. Ženy v této své první soutěžní sezóně překvapily a tak jsme se věnovali především důkladnému rozboru jejich výsledků. Nakonec naše ženy posbíraly v této své první sezóně krásných 5 pohárových umístění a staly se tak obávanými a plnohodnotnými soupeřkami pro další dívčí družstva. Věřme, že jejich výkony půjdou i s novou mašinou opět nahoru.

Co se týče rozboru výsledků mužů, nebylo příliš o čem hovořit. Výsledky totiž žádné uspokojivé nebyly. Pohárová umístění nám ve dvou případech sice unikla jen o vlásek, ale i tak jsme žádného výraznějšího výsledku nedosáhli. Jediní, kdo se z našeho sboru prosadili byl Petr Ehrlich, svým 3. místem v doplňkové soutěži v Rosovicích a dále pak dvojice Jiří Hájek a Dominik Peška svým výkonem na celostátním běhu hasičů do Svatohorských schodů, kteří zde obsadili 11. místo z celkového počtu 46 statujících dvojic mužů.

Věřme, že v sezóně nadcházející se nám podaří dostatečně rychle sehnat zbylé finance na nákup hasičské stříkačky a naše výkony tak půjdou nahoru. Při této příležitosti jsme oslovili jak obecní úřad Svatý Jan, tak naše stávající sponzory a můžeme od nich očekávat opět výraznou podporu. I s vysokým nasazením při brigádách a svozu železného šrotu můžeme očekávat výrazné finanční příjmy a tím tak urychlit možnost nákupu nové stříkačky.

Na závěr zhodnocení sezóny minulé jsme ještě poděkovali všem našim stávajícím, ale i novým sponzorům za jejich podporu jak v roce minulém, tak v roce současném a přešli k občerstvení, které tentokrát připravil Martin Papež.

Seznam všech našich sponzorů najdete na těchto stránkách. Výrazné finanční či materiální sponzory pak najdete na hlavní stránce.

Děkujeme všem, kdo se této výroční valné hromady zúčastnil, dále děkujeme za projevenou podporu všem sponzorům!

 

 

 

 

 

 

Komentáře (0)add
Napiš komentář
menší | větší

security image
Opiš zobrazené písmena


busy